Wyceniamy:

  • dobra niematerialne (znaki towarowe, patenty, know-how, relacje klienckie)
  • instrumenty kapitałowe (akcje, udziały) i prawa pochodne
  • przedsiębiorstwo, biznes unit i zorganizowane mienie przedsiębiorstwa

dla potrzeb:

  • transakcyjnych,
  • bilansowych,
  • podatkowych,
  • odszkodowawczych,
  • kredytowych,
  • strategicznych

i robimy to bardzo dobrze od ponad 20 lat.