Istnieją różnice zdań, które może rozstrzygnąć jedynie wyrok Sądu.

Mamy duże doświadczenie w konstruowaniu opinii eksperckich dla potrzeb procesowych. Współpracujemy z najlepszymi kancelariami prawnymi.

Nasze opinie sądowe były wielokrotnie wykorzystywane w trudnych sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, szczególnie w obszarze naruszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych i działalności na szkodę spółki.