Naszą kluczową specjalnością jest projektowanie rozwiązań w obszarze umów licencyjnych z tytułu korzystania z dóbr niematerialnych w grupach kapitałowych (w tym w transakcjach transgranicznych), na poziomie aplikacyjnym.

Monitorujemy istotne projekty OECD i władz podatkowych w obszarze cen transferowych.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Cen Transferowych, bierzemy czynny udział w międzynarodowych konsultacjach nowych projektów inicjowanych przez OECD (Base Erosion and Profit Shifting, aktualizacja Transfer Pricing Guidelines) a także projektów ustaw i rozporządzeń, które przygotowuje polska administracja podatkowa.

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów licencjonowania znaków towarowych i innych dóbr niematerialnych na rzecz dużych grup kapitałowych w wielu branżach.