W trakcie konferencji zorganizowanej przez Centrum Cen Transferowych "Łańcuch tworzenia wartości w kontekście TP" - pojawiały się pytania o metodę profit split w kontekście wyceny dóbr niematerialnych.

Pytania były o tyle zasadne że OECD odchodzi od promowania CUP, gdyż po dwóch latach prac zauważyło wreszcie że nie tylko dobra niematerialne nie są w praktyce porównywalne ale problem ten dotyczy także np: instrumentów kapitałowych i generalnie mówiąc podmiotów gospodarczych. Dostało się zatem benchmarkom, które jak rozumiem są teraz niemodne!. Oddalamy się zatem od metody porównawczej w podejściu rynkowym i tym się nie martwię, gorzej że zmierzamy dużymi krokami w kierunku metody DCF.

OECD opublikowało dokument w ramach projektu BEPS nr 7 , "Prevent the artificial avoidance of the PE status", otwierający dyskusję w obszarze zapobiegania unikaniu statusu PE (Permanent Establishment). 

Komentarze do dokumentu należy przesyłać do 9.01.2015 r. Publiczne konsultacje odbędą się w dniu 21.01.2015 r., dokument można pobrać pod adresem.  

OECD opublikowało projekt do dyskusji usług o niskiej wartości dodanej. Planowane zmiany w rozdziale VII TPG (także projekt BEPS 10) zawarto w dokumencie  "Proposed modifications to Chapter VII of Tthe Transfer Pricing Guidelines Relating to LOW VALUE-ADDING INTRA-GROUP SERVICES"). 

Uwagi do dokumentu można składać do 14.01.2015 r., konsultacje odbędą się w dniach 19-20.03.2015 r. Dokument dostępny jest pod adresem

Temat istotny z punktu widzenia dokumentacji cen transferowych.

Często spotykamy się z tym problemem w przypadku projektowania modelu opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych w grupach kapitałowych, gdy np: zagraniczny właściciel znaku towarowego posiada w Polsce podmiot zależny, który lokalnie zarządza wszystkimi umowami licencyjnymi, zarówno zawartymi z  licencjobiorcami należącymi do  z grupy kapitałowej jak i z podmiotami niepowiązanymi.