Najnowsze dziecko OECD, realizowane "na zlecenie" państw grupy G20 rozwija się w piorunującym tempie. Początki wydawały się trudne ale projekt żyje i ma się dobrze. Rośnie wyzwanie przed prostą optymalizacją podatkową. No cóż, akcja rodzi reakcję, życie nie zna próżni więc honoraria pomysłowych doradców podatkowych wzrosną.

Projekt Base Erosion and Profit shifting adresuje 15 obszarów, w których działania regulacyjne zmierzają do ograniczenia a nawet wyeliminowania poczynań podatników realizujących optymalizację podatkową z wykorzystaniem obecnie istniejących międzynarodowych rozwiązań traktatowych i lokalnych regulacji podatkowych.  

Syntetyczny opis projektu znajdziemy w publicznie dostępnym dokumencie.

We wrześniu  2014 r.  OECD opublikowało 7 dokumentów w obszarach tematycznych:

W kolejnych miesiącach dokumenty te będą poddawane dyskusji i publicznej konsultacji. W wielu obszarach przyjęcie końcowych ustaleń nastąpi prawdopodobnie w 2015 r.