Problematyka cen transferowych stała się w ostatnich latach oczkiem w głowie władz podatkowych i wyzwaniem dla grup kapitałowych. Zintensyfikowana działalność OECD - program BEPS i aktualizacja TPG, w połączeniu z aktywnością ustawodawczą władz podatkowych generuje konieczność pogłębionej analizy  zdawałoby się dobrze znanych pojęć i mechanizmów, szczególnie w obszarze wyceny.   

Najnowsze dziecko OECD, realizowane "na zlecenie" państw grupy G20 rozwija się w piorunującym tempie. Początki wydawały się trudne ale projekt żyje i ma się dobrze. Rośnie wyzwanie przed prostą optymalizacją podatkową. No cóż, akcja rodzi reakcję, życie nie zna próżni więc honoraria pomysłowych doradców podatkowych wzrosną.

W ramach prac nad aktualizacją wytycznych OECD, zamieszczonych w Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w zakresie rozdziału VI (intangible assets) zrewidowano już wiele zagadnień z wyjątkiem tych, które zostały objęte projektem BEPS.