OECD opublikowało w czerwcu pakiet dokumentów (narzędzi) Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (instrument 'MLI') w celu ułatwienia różnym krajom z wielu kontynentów wdrożenia wyników projektu Base Erosion and Profit Shifting w warunkach istniejących dość zróżnicowanych traktatów bilateralnych.

Jurysdykcje podatkowe 70 państw sygnowały dokument a wiele innych wyraziło intencję przyłączenia się do grona sygnatariuszy. Działanie to powinno przyczynić się do przeprowadzenia zmian zmian, pozwalających na ograniczenie zjawiska podwójnego opodatkowania.