Forum ekspertów JTPF (EU JOINT TRANSFER PRICING FORUM) wydało ostateczną wersję raportu dotyczącego zastosowania metody porównawczej dla potrzeb ustalania cen transferowych w krajach członkowskich EU "REPORT ON THE USE OF COMPARABLES IN THE EU".

Dkument koncentruje się na problematyce wyszukiwania danych porównawczych. Zawiera 8 rekomendacji szczegółowych, które obejmują:

  • schematy postępowania i dokumentowania procesu wyszukiwania danych porównawczych (formułowanie założeń analizy, analiza ilościowa, analiza jakościowa),
  • zasady traktowania danych porównawczych pozyskanych z transakcji wewnętrznych i zewnętrznych,
  • źródła informacji w EU,
  • dobór danych porównawczych na bazie analizy zidentyfikowanego przedziału wartości  i danych wielookresowych,
  • problematykę korygowania danych porównawczych w tym w kontekście czynnika geograficznego.

Dokument zasadniczo bazuje na zapisach TPG, pozwala natomiast na doprecyzowanie niektórych obszarów. Duzy nacis położony jest na dokumentowanie wyszukiwania danych porównawczych oraz uzasadnianie wszystkich istotnych kroków tego procesu a wiec na transparentność z punktu widzenia potrzeb dowodowych a także na spójność zastosowanej procedury i maksymalizację obiektywnego podejścia.