OECD otrzymała i opublikowała odpowiedzi na zaproszenie do dyskusji w sprawie stosowania metody Profit Split w kontekście globalnego łańcucha wartości (dokument liczy ponad 500 stron) . Jako współautor opinii przesłanej w ramach naszego Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych uważam że opinie przekazane przez niektórych ekspertów są równie interesujące co rozbieżne w wielu bardzo istotnych kwestiach.  Świadczy to o skali problemu, który ma być zgodnie z planem rozwiązany w IV kwartale b.r. w postaci dokumentu końcowego. W dniach 19-20 marca odbędzie się w centrum konferencyjnym OECD w Paryżu konferencja mająca na celu kolejna wymianę poglądów i wspomożenie OECD w procesie wypracowania stanowiska możliwego do zaakceptowania przez władze podatkowe poszczególnych państw.