OECD opublikowało dokument w ramach projektu BEPS nr 7 , "Prevent the artificial avoidance of the PE status", otwierający dyskusję w obszarze zapobiegania unikaniu statusu PE (Permanent Establishment). 

Komentarze do dokumentu należy przesyłać do 9.01.2015 r. Publiczne konsultacje odbędą się w dniu 21.01.2015 r., dokument można pobrać pod adresem.  

Temat jest niezwykle ważny dla grup kapitałowych działających na rynkach międzynarodowych w różnych formach współpracy. Wprowadzenie nowych regulacji w proponowanym kształcie w wielu przypadkach zwiększy ryzyko zakwalifikowania prowadzonej działalności do kategorii stałej placówki.

W przywołanym dokumencie omawiane są następujące zagadnienia:

  • dependent agent (komisanci i inni dystrybutorzy o ograniczonym ryzyku, sprzedający w swoim imieniu zaś na cudzy rachunek),
  • czynności przygotowawcze i pomocnicze (preparatory/auxiliary activities),
  • wyłączenia związane z utrzymywaniem stałej placówki w celu: dostawy towarów oraz zakupu dóbr lub zbierania informacji,
  • podział komplementarnych działań między różne podmioty powiązane w celu realizacji jednego działania biznesowego (cohesive business operations)
  • i inne.