Czy wniesienie znaku towarowego w formie wkładu niepieniężnego do kapitału spółki prawa handlowego podlega regulacjom w obszarze cen transferowych ?

 Pytanie to jest ostatnio często zadawane. Specjaliści w obszaru prawa podatkowego mają różne poglądy w tej materii. Władze podatkowe dyplomatycznie milczą. 

Logika podpowiada (tyle że logika ma niewiele wspólnego z realiami, szczególnie gdy chodzi o podatki) że trzeba wyraźnie odróżnić przynajmniej dwa przypadki:

  • Spółka jest podmiotem obcym przed dokonaniem tej operacji,
  • Spółka jest podmiotem powiązanym przed dokonaniem tej operacji.

W pierwszym przypadku kwalifikowanie tej transakcji do kategorii transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi jest niezbyt przekonywujące. Chyba że cel przeprowadzenia tej transakcji (stworzenie powiązania) stanowi wystarczającą przesłankę.

W drugim przypadku, warto zauważyć że aport powinno się kwalifikować jako "nabycie" do której to kategorii zaliczymy także np: zakup i darowiznę. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie żeby transakcja tego rodzaju znalazła odzwierciedlenie w dokumentacji cen transferowych o ile spełnia ona inne kryteria kwalifikacji.

Tak czy inaczej, ustalenie ceny transakcyjnej powinno bazować na wycenie aportu w standardzie wartości rynkowej, do czego zobowiązuje KSH.