OECD wystosowało nowe zaproszenia do dyskusji w obszarach: przypisanie zysków do stałych zakładów Attribution of Profits to Permanent Establishments oraz zaktualizowane wytyczne metody alokacji zysku Revised Guidance on Profit Splits

Pisemne uwagi można zgłaszać do 15 września 2017 r. Publiczne konsultacje planowane są na listopad br. w Centrum Konferencyjnym OECD w Paryżu.

Problematyka HTVI (Hard to Value Intangibles) oraz wiarygodne stosowanie metody Profit Splits w procesie ustalania cen transferowych, stwarzają obecnie wyjątkowo trudne wyzwania dla ekspertów podatkowych, podatników i władz podatkowych.

Wspólna międzynarodowa inicjatywa: International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations (UN), oraz World Bank Group pod nazwa Platform for Collboration on Tax (PCT) w obszarze TP.

Celem opublikowanego przewodnika jest wskazanie krajom rozwijającym się rozwiązań problemu braku danych niezbędnych dla zastosowania zasady ceny rynkowej (Arm's Length) procesie ustalania cen transferowych, w tym w realizacji analizy porównawczej.