W ramach prac nad aktualizacją wytycznych OECD, zamieszczonych w Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w zakresie rozdziału VI (intangible assets) zrewidowano już wiele zagadnień z wyjątkiem tych, które zostały objęte projektem BEPS.

Wytyczne zamieszczone w rozdziale VI, w korespondencji z rozdziałami I-III oraz IX są niezwykle istotne dla oceny rozwiązań stosowanych w transakcjach kapitałowych i licencyjnych, których przedmiotem są dobra niematerialne. 

W świetle nowych rozwiązań, wiele z prostych metod "optymalizacji podatkowej" traci sens bytu. Modele opłat licencyjnych, które aktualnie stosowane są przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych powinny podlegać audytowi a nowe projekty podatkowe muszą być już realizowane z uwzględnieniem zmian, które przynajmniej w Polsce wchodzą szybko do regulacji podatkowych.

hDruga konferencja  w sprawie projektu zmian do rozdziału VI opublikowanych w postaci dokumentu (the Revised Discussion Draft ) odbyła się w Paryżu w lipcu 2013 r.  natomiast już w listopadzie 2013 r, odbyły się publiczne konsultacje w zakresie projektu BEPS  Action plan 8 (dobra niematerialne).

W projekcie zmian zaproponowanych w ramach Action plan 8 utrzymano wiele rozwiązań zamieszczonych w the Revised Discussion Draft i wprowadzono niektóre zapisy jako tymczasowe (wyróżnione szarym tłem), co do których trwają intensywne prace np:

  • własność w tym pojęcie legalnego i ekonomicznego właściciela,
  • dobra niematerialne trudne do wyceny w dacie transakcji
  • wytyczne w zakresie zastosowania metody alokacji zysku (Profit Split).

We wrześniu 2014 r. został opublikowany nowy dokument - Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles  

Obserwujemy rozwój wydarzeń i bierzemy czynny udział w dyskusji nad proponowanymi zmianami z uwagi na naszą główną specjalizację w obszarze wyceny dóbr niematerialnych i projektowaniu modeli opłat licencyjnych dla potrzeb lokalnych i międzynarodowych grup kapitałowych. 

Zapraszamy do podjęcia kontaktu.